Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności stworzona została w oparciu o  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).
Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest WildWood pracownia drewna Marek Rutkowski, z siedzibą: Konikowo 59i, 76-024 Świeszyno; NIP: 6691617567. Możesz się z nami skontaktować korzystając z formularza kontaktowego, poprzez kontakt mailowy lub dzwoniąc pod numer 724 690 270.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży,  w przypadku pkt. 3 lit. b) jest Prawo podatkowe i Prawo rękojmi,  zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. c) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy. Ponadto dane mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi księgowe i transportowe. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
a) nazwiska i imiona,
b) numer telefonu,
c) adres poczty elektronicznej e-mail,
d) adres zamieszkania lub pobytu,
e) adres do wysyłki,
f) Numeru NIP (w przypadku wystawiania faktury).

Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dane przechowywane są na serwerach home.pl i w zabezpieczonych komputerach Administratora.

Dane Państwa będą przetwarzane przez :
1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
2. Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).